top of page
Black Gold Foil New Year Message Greetin

Kurser

i självmedkänsla
Black Gold Foil New Year Party Invitation Instagram Post (2).jpg

Onlinekurs
i självmedkänsla

Egenträning.

Starta när du själv önskar.

Självomhändertagande på jobbet för terapeuter

För hel arbetsgrupp

Kopia av hösten 2021.jpg

Boka mig som föreläsare

Jag föreläser om självmedkänsla, nervsystemsreglering, att använda kroppen i terapier och hållbart arbetsliv för terapeuter/vårdpersonal.

Kurser för företag, läs mer här!

Exempel på tidigare föreläsningar och kurser

 • Självomhändertagande på jobbet, workshop i egen regi 2020-2022

 • Introduktions-, fortsättnings- och avancerade kurser i CFT för psykologer och terapeuter, egen regi, 2017-2022

 • Handledning av ungdomsmottagning i Stockholm, 2019

 • Handledare i CFT för psykologer vid Karolinska Institutet, 2016-2018

 • 2 dagars workshop i CFT för psykatriska mottagningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2018

 • Sveriges Ungdomsmottagningars årskonferens, föreläsning om CFT, 2018

 • Specialkurs i CFT för psykologer, egen regi, 2017

 • Längre utbildning och handledning i CFT för ungdomsmottagning i Sundsvall, 2017

 • Compassionfokuserad terapi för fysioterapeuter/sjukgymnaster, 2 dagars utbildning, Skåne, maj 2016

 • Compassion Mind Training - 6 veckors kurs för privatpersoner, 5 omgångar 2016

 • Compassion i handledning - föreläsning på KBT-gruppens handledarutbildning, november 2015

 • Föreläsningen "Mental träning - hur vi tränar hjärnan i välmående" för gymnasieelever på Österåkers gymnasium", september 2015

 • Psykologpartners Psykoterapiutbildning i KBT, föreläsning om CFT, hösten 2014

 • Utbildningsdag i CFT för Karlstads gymnasiekuratorer, våren 2014

 • Psykoterapeutprogrammet SU, föreläsning om CFT, våren 2014

 • Mindfulnessveckan i Tällberg, föreläsning om CFT, 2013

bottom of page