top of page
Namnlös design (11).jpg

Föreläsningar och workshops för företag

Självmedkänsla på jobbet

- för inre hållbarhet

Jag hjälper organisationer som vill få medarbetare som kan ta ansvar för sin egen förmåga att prestera och samtidigt må bra.

 

Detta genom föreläsningar och workshops i hur man själv kan skapa förutsättningar för hjärnan och kroppen att fungera optimalt på jobbet. 

Workshop 1:

Självmedkänsla på jobbet – att skapa hjälpsamma mentala och kroppsliga tillstånd för att kunna prestera och må bra.

1,5 timme

  

Vår kropp och hjärna är de arbetsverktyg som används i precis varje arbetssituation. Som med rätt förutsättningar gör oss fokuserade, ger oss förmågan att lösa komplexa problem, vara kreativa och kunna samarbeta med andra. Och med fel förutsättningar skapar stress, problem i samarbeten, dåliga prestationer, fysiska och psykiska problem.

 

Den här workshopen ger medarbetarna grunden i att kunna skapa goda förutsättningar för sig själva på jobbet – för att kunna prestera på en hög nivå och samtidigt må bra.

 

Innehåll:

 

 • En blandning av föreläsning, övningar och reflektioner.

 • Kunskap om hjärnan, kroppen, stress och återhämtning, samt den optimala balansen för prestation.

 • En modell att använda i vardagen på jobbet för att förstå och kartlägga sitt mående.

 • Strategier för återhämtning och stressreglering.

 • Hur man skapar ett inre tillstånd som gynnar problemlösning, kreativitet, samarbete och fokus.

 • Övningar för att öva upp hjälpsamma mentala förmågor: medvetenhet, lugn och trygghet.

 

Denna workshop kan kombineras med workshop 2 (se nedan). Antingen vid samma tillfälle eller en annan dag.

Namnlös design (16).jpg
Skärmavbild 2024-02-15 kl. 15.49.33.png

Workshop 2: 

Självmedkänsla på jobbet - stoppa ohjälpsamma beteenden och hitta hjälpsamma strategier för att minska stress och öka prestation och välmående.

1,5 timme

  

Ett stort problem för människor är att man fastnar i ohjälpsamma beteenden - beteenden som skapar stress och försämrar prestationer. Det kan handla om att man pressar sig själv och hoppar över raster, fastnar i oro eller självkritik, skjuter upp arbetsuppgifter, har svårt att säga nej och sätta gränser, dömer andra, blir uppgiven.

 

Men det finns effektiva verktyg för att bryta dessa beteenden och istället börja agera på ett sätt som skapar inre hållbarhet och ökar prestationsförmågan. Medarbetarna kommer få lära sig att på ett konkret sätt byta ut ohjälpsamma beteenden mot hjälpsamma.

 

Innehåll:

 • En blandning av föreläsning, övningar och reflektioner.

 • Förståelse för och identifiering av egna ohjälpsamma beteenden.

 • Kunskap och träning i modellen ”5 steg i självmedkänsla” för att bryta ohjälpsamma beteenden.

 • Mentala övningar för att kunna styra hjärnans ohjälpsamma impulser.

 • Konkret tillämpning av kunskapen på egna situationer på jobbet.

Kombination av båda workshopsen

Om ni är intresserade av båda workshopsen så kan de hållas vid två olika tillfällen eller vid samma tillfälle: 2,5  – 3 timmar. 

Anpassat upplägg för er

Det går även att skapa ett upplägg på en heldag eller flera återkommande tillfällen. Eller en kortare föreläsning.

Pris

Pris beror på antal tillfällen, antal deltagare och plats.

Skicka en förfrågan så bokar vi ett telefonsamtal där ni får berätta om era önskemål och behov, så kommer vi överens om ett upplägg som passar er.

Om självmedkänsla på jobbet

Idag är det en självklarhet att vi vidareutbildar medarbetare inom deras kunskapsområde. Men de viktigaste verktygen - hjärnan och kroppen - har medarbetare sällan tillräcklig kunskap om. Trots att det är de verktygen som är med i precis varenda arbetssituation och som utan kunskap ofta skapar problem på jobbet. Medarbetare behöver större kunskap om hur de själva fungerar!

 

Det är detta Självmedkänsla på jobbet handlar om – att förstå hur ens egna kropp och hjärna fungerar och utifrån det skapa goda förutsättningar för att kunna prestera och må bra.

 

Mina workshops ger medarbetarna verktyg att

 • förstå sig själva

 • kunna guida sig till hjälpsamma beteenden

 • anpassa jobbet utifrån hur hjärnan och kroppen fungerar

 • öka hjärnans förmåga att kunna reglera stress och skapa optimala förutsättningar för att prestera

Detta skapar goda förutsättningar för att minska stress och sjukskrivningar, förbättra prestationer, öka kreativitet, förbättra samarbeten och öka engagemanget på jobbet.

Få ett smakprov på hur jag är som föreläsare

Här håller jag en gratisföreläsning online för privatpersoner med tema: "Bryt ohjälpsamma mönster och öka ditt välmående med hjälp av självmedkänsla.

Sofia är strukturerad och tydlig, noggrann i alla delar från förberedelser till genomförande, vilket gör att det känns helt tryggt för mig som deltagare.

Det är som om hon förkroppsligar medkänsla i sin uppenbarelse och sitt bemötande.

Sofia har en alldeles unik förmåga att göra det svåra lätt och inspirerande! Rekommenderar varmt hennes utbildningar!

Sofia är en kursledare med stor kompetens inom sitt område och har en behaglig framtoning, det känns som om hon lever som hon lär och jag kände mig trygg och omhändertagen av henne!

IMG-1547.jpg

Exempel på tidigare kunder

Linköpings universitet

EY Doberman

Solna Stad

Coop

Akademiska sjukhuset, Uppsala

IKEA

KTH

Jernhusen

Stockholms universitet

Karolinska Institutet

Sveriges Ungdomsmottagningar

Boris Design Studio

Vergenta

Socialtjänsten

Karlstads gymnasieskolor

bottom of page