top of page
Rummet.jpg

Gå i terapi hos mig

Jag är leg. psykolog och jobbar ONLINE. Du kan komma till mig för terapi eller för coachande samtal kopplat till arbetet. Läs mer längre ner.

Sofia_Viotti_Presentation_webb.jpg

Terapi

Upplägg: Jag jobbar i mina terapier utifrån terapimetoden ISTDP (se nedan) i en kombination med tekniker från compassionfokuserad terapi (CFT), traumametoder, mindfulness och kroppsfokuserade metoder. Jag har i mitt terapiarbete stort fokus på självmedkänsla, känslor och närvaro i kroppen.

 

Vi börjar med ett inledande samtal. Om vi bestämmer oss för att starta en terapi så ses vi ca. en gång i veckan i 50 min. Just nu jobbar jag enbart med korttidsterapier på max 20 gånger. Det innebär att vi håller ett fokus och jobbar så långt vi hinner på den tiden.

Pris: 50 min 1500 kr.

ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy) har sin grund i psykodynamisk teori men har många likheter med KBT. Man lägger stor vikt vid känslor och hur vi genom obearbetade känslor från vår uppväxt fastnar i destruktiva mönster i vårt liv idag som skapar symptom som ångest, nedstämdhet, oro, relationsproblem, smärta m.m. Det är en aktiv terapimetod där man både arbetar med situationer idag, vad som händer i terapirummet och situationer från uppväxten. Fokus är på grundorsaken till symptom och man jobbar för långsiktig förändring. I ISTDP har man inte hemuppgifter utan låter terapiprocessen naturligt påverka vardagen.

Läs mer om ISTDP: https://istdpsweden.se/

Exempel på problem jag jobbar med: Ångest, stress, utmattningssyndrom, höga prestationskrav, låg självkänsla, självkritik, negativ självbild, relationsproblem, oro, panikångest, social fobi, nedstämdhet, allmän känsla av otrygghet, generell känsla av att må dåligt, livskris, trauma.

Om mig som terapeut: Mitt fokus ligger på terapimetoder som skapar förändring på djupet genom arbete med känslor och kroppen. Detta utifrån den senaste forskningen om hjärnan och vårt nervsystem. Jag tar handledning på vår terapi för att du ska få den bästa hjälpen.

Plats: För tillfället enbart terapi online.

Coachande samtal fokuserad på ditt jobb

Du kan komma till mig för coachande samtal fokuserade på ditt arbete. Vi jobbar då med att hjälpa dig hitta ett självmedkännande arbetssätt. Läs mer om detta här!

Plats: För tillfället enbart online.

Pris: 2000 kr + moms för 50 min.

Utbildningar i terapi jag har gått

 • Core-training i ISTDP 2018-2021

 • Sensorimotor psychotherapy, 2018

 • EMDR 1 och 2, 2017 - utbildning i traumabearbetning

 • Handledning av Paul Gilbert, Tobyn Bell och Russel Kolts

 • CFT och komplex trauma med Deborah Lee, 2016

 • Post Graduate Certificate in Compassion Focused Therapy, Derby University, 2015

 • Flertal introduktionskurser och Avancerad kurs i CFT med Paul Gilbert och Mary Wellford, 2011-2016

 • Kurs i FACT - Focused Acceptance and Commitment Therapy

 • 10 dagars Intensivutbildning i DBT med Elisabeth Malmqvist

 • MI - Motiverande samtal

 • Googles program för att utveckla sina anställda - Search inside yourself

 • Mental träning - Skandinaviska Ledarhögskolan

 • Mindfulness Based Stress Reduction

 • Psykologprogrammet Uppsala Universitet - inriktning KBT

bottom of page