top of page
Namnlös design (16).jpg

Självmedkänsla
på jobbet - alla yrken

En kurs på 4 tillfällen.

ONLINE med leg. psykolog Sofia Viotti.

Delta live eller se inspelning i efterhand.

Pris: 2500 kr inkl moms för privatpersoner,

2500 kr exkl moms för företag som betalar via faktura.

För att betala via faktura maila: sofia@viottipsykologi.se

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag för kursen. Läs mer under rubriken Praktisk information.

Kursen kan även hållas för en hel arbetsgrupp vid ett annat tillfälle. Eller delar av den i en föreläsning/workshop.

Namnlös design.png

Känner du dig ofta stressad? Hamnar du i oro, självkritik eller upplevelse av att inte räcka till?

 

Vi har ofta stor kunskap om det yrkesområde vi arbetar inom. Men vår kropp och vår hjärna, som är våra viktigaste arbetsverktyg och som är med i precis varenda jobbsituation, har vi ofta inte så bra koll på.

 

Det gör att vi lätt hamnar i ohjälpsamma beteenden, vilka leder till stress och minskad arbetsglädje. Samt att vi dessutom presterar sämre.

 

Självmedkänsla handlar om att ta hand om och hjälpa sig själv. Det innebär att ha förståelse för hur ens egna kropp och hjärna fungerar och försöka skapa goda förutsättningar för att man ska må bra och kunna hantera allt det som livet kommer med.

 

Det är ett förhållningssätt som innebär att man lyssnar in sina behov, vet hur man reglerar stress, får återhämtning och hur man sätter gränser. Man vet dessutom hur man skapar goda förutsättningar för att kunna vara kreativ, fokuserad och kunna använda hjärnans förmåga att lösa problem.

 

Under denna kurs kommer du få lära dig om allt det här, så att du både ska kunna må och prestera bra på ditt jobb!

Innehåll

Under 4 tillfällen blandar vi teori, praktiska övningar och reflektioner. Du får:

  • Kunskap om hjärnan, kroppen, stress och återhämtning, samt den optimala balansen för prestation.

  • En modell att använda för att förstå och kartlägga ditt mående på jobbet.

  • Träning i hur ett självmedkännande förhållningssätt hjälper dig att välja hjälpsamma beteenden i vardagen.

  • Konkreta tips för att bryta stress och ohjälpsamma beteenden.

  • Verktyg för återhämtning och inre hållbarhet.

  • Meditationsövningar för att bli mer medveten, kunna lugna dig själv och bryta stress.

  • Övningar mellan gångerna för att integrera kunskapen i din jobbvardag.

Sagt om kursen:

Så proffsigt, fyllt av kunskap, värme, tydliga ramar och struktur. Jag upplever att det självmedkännande förhållningssättet inte bara märkts i teorin, utan även, och kanske ännu viktigare, i Sofias bemötande. Som hur hon fångat upp oss som grupp när vi delat med oss av personliga erfarenheter.

Kort och koncentrerad kurs med användbara enkla metoder för att komma till rätta med stress och ångest. Sofia förklarar på ett enkelt och personligt sätt. Det kändes som att sitta i ett personligt samtal. Äntligen fick jag insikt om vad som ligger bakom mitt stressiga beteende och hur jag kan förändra situationen.

Kursen har lett till djupa insikter och en medvetenhet om mig själv och gett mig redskap till att börja bearbeta mina invanda ohjälpsamma beteenden som leder till stress i vardagen. Sofia har ett sätt att förklara och förmedla kunskap som leder till direkta insikter. Övningarna vi gjorde under kursen har varit väldigt hjälpsamma och jag kommer att ha fortsatt nytta av dem på jobbet och i min vardag.

Mycket givande kurs med en fin balans mellan teori och praktiska övningar. Övningar som underlättar för mig att ta hand om mig under arbetsdagen och arbetsveckan.

Praktisk information

Kursen är öppen för alla yrkesgrupper.

Tid: Delta live eller se i efterhand. Tider live:

16/4 10.15-11.45

23/4 10.15-11.45

7/5 10.15-11.45

14/5 10.15-11.45

Plats: Livetillfällena körs online via zoom. Tillfällena spelas in och du får tillgång till dem samma dag via en kursportal. Du har tillgång till dem i ett halvår.

Pris: 2500 kr inkl moms för privatpersoner. 2500 kr exkl moms för företag som betalar via faktura. 

För att betala via faktura maila sofia@viottipsykologi.se

 

Friskvårdsbidrag: Kursen är godkänd för friskvårdsbidrag. Du kan antingen betala här och sedan maila ekonomi@viottipsykologi.se för att få ett detaljerat kvitto. Eller betala via Epassi eller Wellnet. Sök då upp Viotti Psykologi på deras hemsida.

Kursen kan även hållas för en hel arbetsgrupp vid ett annat tillfälle. Eller delar av den i en föreläsning/workshop.

Fler kommentarer om kursen:

Jag tar med mig att jag kan reglera min upplevelse av stress under arbetsdagen genom att variera mitt tempo. Jag har börjat skapa en förstående mening när jag märker att jag hamnar i självkritik. Jag märker att jag snabbare kan släppa oron och undvika att hamna i argumentation med mig själv. 

Jag tar med mig Sofias värme, ödmjukhet och kunskap, tydliga gränser och struktur för kursen - detta har skapat trygghet och tillit i mig. Jag tar med mig hur ett självmedkännande förhållningssätt kan se ut - hur jag fått provsmaka på det genom praktiska övningar och hur Sofia med rösten och genom rimliga förväntningar och kunskap visat det för oss. 

Den viktigaste kunskapen man behöver för att må bra på jobbet.

Den här kursen har gett mig så många insikter och praktiska verktyg som jag kommer att ha stor nytta av i min vardag, både på arbetsplatsen och privat. Sofia har en unik förmåga att kunna förklara och göra information lättbegriplig som gör att man minns och de praktiska övningarna som hon guidade under kursen är också givande och de fungerar! Jag känner redan en stor förändring i sättet jag ser på mig själv, min stressrespons och vad jag kan göra för att ta hand om mig själv på ett sätt som verkligen är hjälpsamt. Den här kursen borde vara obligatorisk för alla, vilken skillnad det skulle göra på alla arbetsplatser och vad mycket onödigt lidande som skulle kunna undvikas!

Sofia_Viotti_Presentation_webb.jpg

Kursledare

Jag som håller kursen heter Sofia Viotti och är leg. psykolog. Jag har skrivit två böcker om självmedkänsla. Den senaste: ”Utan press: om medkänsla, prestation och stress” har fokus just på hur ett förhållningssätt av medkänsla kan förändra vår relation till prestation och minska stress. Min nästa bok "Självmedkänsla på jobbet" kommer i augusti 2024.

Jag föreläser och håller kurser inom självmedkänsla, stress och hållbar prestation. 

bottom of page