top of page

Söka psykologisk hjälp

Om du mår psykiskt dåligt finns lite olika vägar för att få hjälp:

  • Du kan kontakta din husläkare på vårdcentral för bedömning och remiss. Många vårdcentraler har leg. psykolog eller leg. psykoterapeut anställd. Du kan även få remiss till psykiatrin. Vårdcentraler hjälper med lättare psykisk ohälsa, medan psykiatrin hjälper med mer allvarliga problem.

  • Du kan söka psykologhjälp direkt hos vissa digitala vårdgivare, t.ex Mindler.

  • Du kan göra egenanmälan till psykiatrin. Sök på öppenvårdspsykiatrin och det landsting du bor i.

  • Du kan även söka hjälp hos privat psykolog, psykoterapeut, terapeut. Då får du oftast betala själv. Vissa landsting har dock privata vårdgivare anknutna till högkostnadskortet. 

Vid självmordstankar finns bra info på 1177 om var du kan vända dig: www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/sjalvmordstankar/till-dig-som-har-sjalvmordstankar/

Om du söker privat terapeut

För privat terapi så rekommenderar jag dig att gå antingen till en leg. psykolog, leg. psykoterapeut eller terapeut som har minst steg-1-utbildning.

  • Leg. psykolog: Har 5-årig utbildning i psykologi och terapeutisk steg-1-utbildning inom någon inriktning (ex. KBT, psykodynamisk, integrativ). Verkar genom sin legitimation under tillsyn av socialstyrelsen.

  • Leg. psykoterapeut: Kan ha olika utbildning/yrke i bakgrunden (ex. psykolog, socionom, sjuksköterska) och har läst terapeutisk steg-1 och steg-2 utbildning. Verkar genom sin legitimation under tillsyn av socialstyrelsen.

  • Steg-1 terapeut: Kan ha olika yrkesbakgrund och läst terapeutisk steg-1-utbildning i någon inriktning.

För att gå i terapi hos mig, läs mer här!

bottom of page