top of page

Om att använda friskvårdsbidraget

Detta är svaret jag fått från skatteverket!

 

Fråga/ärende:

Jag har en fråga om friskvårdsbidraget. Jag erbjuder en onlinekurs i träning i självmedkänsla och mindfulness för att hjälpa människor med stress, oro och självkritik. Det är ett träningsprogram på 8 veckor. Jag har fått många förfrågningar om den ingår i friskvårdsbidraget. Jag har sagt att jag tror att den gör det då det är både stresshantering, mindfulness och meditation. Men vill kolla med er så jag inte säger fel. Här finns mer info om kursen: http://compassionportalen.se/onlinekurs-37900568

 

Skatteverkets svar:

Ja, både mindfulness och meditation för stresshantering omfattas av friskvårdsbidraget.

Under 2020 gjordes vissa tillägg och då tillkom att aktiviteterna även godkänns när de tillhandahålls via datorprogram och/eller appar.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/384204.html

 

Med vänliga hälsningar/ 

 

Katarina

Skatteverket

Skatteupplysningen: 0771-567 567

Twitter: @Skatteverket

www.skatteverket.se

bottom of page