Namnlös design (21).jpg

Introduktion till CFT

ONLINE 5-6 oktober 2021

En 2 dagars workshop för psykologer, psykoterapeuter och steg-1-terapeuter. Med leg. psykolog Sofia Viotti

Den här kursen är för dig som vill få en introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT) och CFTs tekniker och verktyg. 

Fokus ligger på hur du kan integrera CFT med den terapi du redan bedriver idag.

Kursens innehåll

 • CFT syn på psykisk ohälsa och mänskligt lidande och hur vi presenterar detta för klienter på ett hjälpsamt sätt

 • Olika tekniker för att utveckla självmedkänsla 

 • Metoder och praktiska övningar för att reglera nervsystemet och få till lugn och återhämtning

 • CFTs meditationer och visualiseringsövningar och hur vi jobbar med hinder och svårigheter runt dessa

 • Att hjälpa klienter med självkritik, oro, kontroll och prestationsberoende

 • Självomhändertagande för terapeuten - att leva som vi lär

Dagarna kommer innehålla en blandning av föreläsning, upplevelsebaserade övningar, rollspel och reflektioner individuellt och i mindre grupper.

Efter dagarna ska du ha med dig kunskap som du direkt kan applicera i terapirummet.

För vem är kursen?

Du behöver vara psykolog, psykoterapeut eller steg-1-terapeut då kursen förutsätter att du redan behärskar terapiarbete. Det går även bra att vara under utbildning till psykolog/terapeut. 

Kursen passar dig som vill integrera CFTs förhållningssätt, tekniker och övningar i de behandlingar/terapier du bedriver idag. Vi kommer gå in på hur man kan använda CFT om man jobbar med korta behandlingar på några samtal eller bedriver längre terapier.

Kursen passar även dig som vill få en introduktion till CFT för att sedan gå fördjupningskurser eller längre utbildningar inom CFT.

 

Rekommenderat är att innan kursen bekanta dig med CFT genom att läsa någon av dessa böcker:

 • CFT helt enkelt av Russel Kolts

 • The compassionate Mind av Paul Gilbert

 • Compassionfokuserad terapi av Christina Andersson och Sofia Viotti

 • Utan press: om medkänsla, prestation och stress av Sofia Viotti

 • Compassion Focused Therapy for dummies av Mary Wellford

Praktisk information

Datum: 5-6 oktober

Tid: 9-16 båda dagarna

Plats: Online via zoom. Kursen är helt skapad utifrån onlineformatet. Vi kommer både ha storgrupp och diskussioner i mindre grupper.

Pris: 5500 kr + moms

Begränsat antal platser.

Föreläsare

Leg. psykolog Sofia Viotti föreläser och håller kurser inom CFT, medkänsla, stress och psykologisk hållbart i arbetslivet. Hon har skrivit två böcker om CFT. Den senaste: ”Utan press: om medkänsla, prestation och stress” har fokus på hur ett förhållningssätt av medkänsla kan förändra vår relation till prestation och minska stress.

Sofia jobbar med klienter på egen mottagning.

© 2021 av Sofia Viotti

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon