cft vid stress och utmattning (3).jpg

CFT i grupp

Framskjuten pga covid-läget. Förmodligen sker den våren 2023 istället.

En 2 dagars workshop för psykologer och terapeuter.

Med leg. psykoterapeut Tobyn Bell

Efter tidigare års lyckade omgång återvänder Tobyn till Stockholm för att lära ut hur man arbetar med CFT i grupp. Tobyn Bell är internationell utbildare i CFT som länge arbetat med och forskat på CFT i grupp. Sofia Viotti, leg. psykolog och utbildare i CFT i Sverige, kommer vara hjälplärare under kursen.

Du kommer lära dig hur man:

  • skapar strukturen för en CFT-grupp: att planera upplägget i stort och för varje tillfälle.

  • arbetar med medkänsla/compassion i själva grupprocesserna.

  • adresserar skam som väcks och hur man skapar trygghet i gruppen.

  • lär ut övningar och andra CFT-interventioner i grupp.

  • använder gruppen för att skapa medkännande erfarenheter: ge och ta emot medkänsla.

  • hanterar svårigheter i gruppen, t.ex problembeteenden hos deltagare.

Du kommer även få utveckla dig själv som gruppledare utifrån CFT. Vi kommer utforska egna hot, säkerhetsstrategier och hur man kan jobba med medkänsla med sig själv.


Dagarna kommer innehålla mycket praktiska övningar. Deltagarna kommer bland annat att delas in i mindre grupper och öva ”CFT i grupp” på varandra. 

För vem är kursen?

Kursen passar dig som vill arbeta med CFT i grupp: antingen CFT-kurs eller gruppterapi. Den passar även för dig som redan håller i CFT-grupper men vill utveckla ditt arbetssätt.


Du behöver ha koll på grunderna i CFT då kursen förutsätter att deltagarna är bekanta med CFTs grundläggande teori, övningar och interventioner. Du kan antingen ha gått en introduktionskurs i CFT eller på egen hand fått likvärdig erfarenhet. 

Praktisk information

Datum: Våren 2023


Plats: Du kan välja om du vill delta på kursen på plats i Stockholm på Ersta konferens. Eller om du vill vara med online via Zoom. Meddela i din anmälan vad du önskar. 


Pris: 6500 kr + moms.


Språk: Engelska. Rollspel och övningar kommer att kunna göras delvis på svenska.


Mer info: Kontakta Sofia Viotti på sofia@viottipsykologi.se


Begränsat antal platser.

About group-CFT (info from Tobyn)

Group CFT has been found to be effective for a diverse range of problems in a variety of settings. Research supports the application of group CFT for problems such as depression and anxiety (in primary care, personality disorder (in specialist services), eating disorders (delivered to out-patients), acute psychiatric problems (in in-patient services) and psychosis (in community and high secure settings).
 
Delivering CFT in a group format allows therapists to use the affiliative nature of the group to cultivate compassion ‘live’ between members. It also allows therapists to track and target blocks to compassion (both giving and receiving) as this emerges in the group. The interpersonal nature of the group can be used to encourage mentalization and empathy, as well as the opportunity for clients with shame and relational trauma to experience ‘safeness’ and connection with other people. The group process therefore offers a unique and important means to deliver CFT and to experience compassion with, for and from other people.

Skärmavbild 2019-11-25 kl. 16.22.28.png

About Tobyn Bell

Tobyn Bell is a psychotherapist specializing in Compassion-Focused Therapy(CFT) in the UK. He has developed group CFT programmes that are used throughout the UK, and in the USA, and supervises group CFT practitioners internationally. Tobyn is currently undertaking research into client experiences of specific CFT group practices.

He is also part of the training executive for the Compassionate Mind Foundation and is the co-author of the book: Compassion Focused Therapy from the Inside Out: A Self-practice/Self-reflection Workbook for Therapists. Tobyn has published research on imagery and compassion and delivers international training in CFT. Tobyn is also a cognitive-behavioural therapy (CBT) trainer, supervisor and programme-lead at the Greater Manchester CBT Training Centre (NHS, UK) associated with Manchester University.