Anmälan till kurser är bindande (om inte annat anges). Återbetalning av kursavgift sker enbart om jag kan få in annan deltagare från reservlistan. Vid sjukdom får du tillbaka 50% av kursavgiften vid uppvisande av sjukintyg.
Om kursledaren är sjuk erbjuds nytt kurstillfälle. Om du inte kan/vill deltaga återbetalas pengarna. Inga andra omkostnader för deltagaren betalas såsom hotell, reseavgift osv.
Vid för få anmälningar kan kursen ställas in med en månads marginal. 

Anmälan kurs

Tack för din anmälan! Bekräftelse kommer inom kort!