gå i terapi hos mig
 

Jag är leg. psykolog och arbetar främst med 2 terapiformer: Compassionfokuserad terapi (CFT) och ISTDP. 

Jag erbjuder även coachande samtal till dig som tränar compassion/mindfulness/meditation-  Läs mer, samt samtal för dig som har stor oro runt klimatfrågan och vill ha hjälp med hur du kan vända oron till ett engagemang - Läs mer.

Pris för 60 min terapi: 1300 kr. Du kan välja på sessioner som är 60 min eller 90 min och om du vill ses varje vecka eller varanann vecka. I början av terapin rekommenderar jag dock att ses varje vecka.

Plats: Under våren 2020 flyttar jag in på ISTDP-mottagningen på Timmermansgatan 9, nära Mariatorget i Stockholm.

CFT och ISTDP har fokus på känslor och kroppsliga reaktioner.  Vi arbetar för att du ska få hjälp med det som skapar dina problem och inte enbart symptomlindring. Läs mer om terapiformerna längre ner på sidan.


Exempel på problem jag jobbar med:

Ångest
Stress
Höga prestationskrav
Låg självkänsla
Självkritik
Negativ självbild
Relationsproblem
Oro
Panikångest
Social fobi
Utmattningssyndrom
Nedstämdhet
Allmän känsla av otrygghet
Generell känsla av att må dåligt
Livskris
Trauma

Om mig som terapeut
Jag har skrivit 2 böcker om CFT och utbildar och föreläser om metoden. Mitt fokus ligger på terapimetoder som skapar förändring på djupet genom arbete med känslor och kroppen. Detta utifrån den senaste forskningen om hjärnan och vårt nervsystem.

Utbildning jag har gått
Går Core-training i ISTDP 2018-2021
Sensorimotor psychotherapy, 2018
EMDR 1 och 2, 2017 - utbildning i traumabearbetning
Kontinuerlig handledning av Paul Gilbert, Tobyn Bell och Russel Kolts
CFT och komplex trauma med Deborah Lee, 2016
Post Graduate Certificate in Compassion Focused Therapy, Derby University, 2015
Flertal introduktionkurser och Avancerad kurs i CFT med Paul Gilbert och Mary Wellford, 2011-2016
Kurs i FACT - Focused Acceptance and Commitment Therapy
10 dagars Intensivutbildning i DBT med Elisabeth Malmqvist
MI - Motiverande samtal
Googles program för att utveckla sina anställda - Search inside yourself
Mental träning - Skandinaviska Ledarhögskolan
Mindfulness Based Stress Reduction
Psykologprogrammet Uppsala Universitet - inriktning KBT

Om CFT
Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapimetod med sin bas både i KBT och psykodynamisk metoder. Metoden baserar sig på forskning runt hur vår hjärna och vår kropp fungerar och hur vi skapar välmående hos människor. Metoden är aktiv och många upplever att de får ett annat förhållningssätt till sig själva och livet, samt konkreta verktyg att hantera sina känslor, tankar och reaktioner med. Fokus är på det som ligger bakom symptomen och man jobbar för långsiktig förändring.

Läs mer om CFT: www.compassionportalen.se


Om ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy)
"Teoretiskt kan ISTDP sägas ha sin grund i klassisk psykodynamisk konfliktteori, med inflytande från modern anknytnings- och affektteori. Utgångspunkten är att psykiska besvär ofta bottnar i att individen, av olika skäl, inte lyckats integrera komplexa, motstridiga känslor kopplade till smärtsamma erfarenheter i nära relationer. När anknytningssystemet och de associerade affekterna triggas i nya situationer genereras därför ångest som individen hanterar med undvikandestrategier (försvar). Ångesten och undvikandet genererar och vidmakthåller i förlängningen patientens besvär.
Den centrala terapeutiska mekanismen i ISTDP antas vara att terapeuten hjälper patienten att uppleva och integrera de underliggande komplexa känslorna så att ångesten och undvikandet inte längre aktiveras eller leder till destruktiva konsekvenser."

Källa: R. Johansson & P. Lilliengren, "Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy", Psykologtidningen, nr 5, 2015. Läs hela artikeln: https://www.psykologforbundet.se/globalassets/psykologtidningen/forskningsartiklar/intensive-short-term-dynamic-psychotherapy_.pdf