#psykolog

terapeut

_________________________


Jag är leg. psykolog och arbetar främst med 2 terapiformer: Compassionfokuserad terapi (CFT) och ISTDP, via min mottagning Compassionmottagningen i Stockholm. 

Båda terapiformerna har fokus på känslor och kroppsliga reaktioner.  Vi arbetar för att du ska få hjälp med det som skapar dina problem och inte enbart symptomlindring. Läs mer om terapiformerna längre ner på sidan.

Exempel på problem jag jobbar med:

Ångest
Stress
Höga prestationskrav
Låg självkänsla
Självkritik
Negativ självbild
Relationsproblem
Oro
Panikångest
Social fobi
Utmattningssyndrom
Nedstämdhet
Allmän känsla av otrygghet
Generell känsla av att må dåligt
Livskris
Trauma

Om mig som terapeut:
Jag har skrivit 2 böcker om CFT och utbildar och föreläser om metoden. Mitt fokus ligger på terapimetoder som skapar förändring på djupet genom arbete med känslor och kroppen. Detta utifrån den senaste forskningen om hjärnan och vårt nervsystem.

Utbildning jag har gått:
Går Core-training i ISTDP 2018-2021
Utbildar mig i Sensorimotor psychotherapy, 2018
EMDR 1 och 2, 2017 - utbildning i traumabearbetning
Kontinuerlig handledning av Paul Gilbert, Tobyn Bell och Russel Kolts
CFT och komplex trauma med Deborah Lee, 2016
Post Graduate Certificate in Compassion Focused Therapy, Derby University, 2015
Flertal introduktionkurser och Avancerad kurs i CFT med Paul Gilbert och Mary Wellford, 2011-2016
Kurs i FACT - Focused Acceptance and Commitment Therapy
10 dagars Intensivutbildning i DBT med Elisabeth Malmqvist
MI - Motiverande samtal
Googles program för att utveckla sina anställda - Search inside yourself
Mental träning - Skandinaviska Ledarhögskolan
Mindfulness Based Stress Reduction
Psykologprogrammet Uppsala Universitet - inriktning KBT

Om CFT
CFT är en forkortning på Compassion Focused Therapy eller på svenska Compassionfokuserad terapi. Det är en integrerande terapi med sin grund i både KBT och psykodynamiska metoder. CFT baserar sig på forskning runt vår hjärna och kropp och vad som visat sig öka vårt välmående. 

Terapin fokuserar på att utveckla mönster i hjärnan som har att göra med lugn/trygghet och omhändertagande förhållningssätt mot sig själv. Detta som alternativ till sättet som många människor bemöter sig själva - med självkritik, press, höga krav, oro och grubbel.

Terapiformen har utvecklats av psykologen och professorn Paul Gilbert i England. I Sverige har jag och en kollega skrivit den första boken om Compassionfokuserad terapi och vi var bland de första att utbilda svenska terapeuter i metoden.

Läs mer om CFT: www.compassionportalen.se


Om ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy)
"Teoretiskt kan ISTDP sägas ha sin grund i klassisk psykodynamisk konfliktteori, med inflytande från modern anknytnings- och affektteori. Utgångspunkten är att psykiska besvär ofta bottnar i att individen, av olika skäl, inte lyckats integrera komplexa, motstridiga känslor kopplade till smärtsamma erfarenheter i nära relationer. När anknytningssystemet och de associerade affekterna triggas i nya situationer genereras därför ångest som individen hanterar med undvikandestrategier (försvar). Ångesten och undvikandet genererar och vidmakthåller i förlängningen patientens besvär.
Den centrala terapeutiska mekanismen i ISTDP antas vara att terapeuten hjälper patienten att uppleva och integrera de underliggande komplexa känslorna så att ångesten och undvikandet inte längre aktiveras eller leder till destruktiva konsekvenser."

Källa: R. Johansson & P. Lilliengren, "Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy", Psykologtidningen, nr 5, 2015. Läs hela artikeln: https://www.psykologforbundet.se/globalassets/psykologtidningen/forskningsartiklar/intensive-short-term-dynamic-psychotherapy_.pdf